Sjoelbak

8,26 /exclbtw - 10,00 /inclbtw

Voeg toe aan mijn wenslijst
Voeg toe aan mijn wenslijst

Beschrijving

 • 30 schijfjes
 • sjoelbak
 • H = 6 cm, B = 41 cm, L = 2 m.
 • mag niet nat worden.
 • Verhuurprijs is exclusief btw

Speelwijze sjoelbak

 • Elk spel begint met 30 schijven.
 • De deelnemer wordt geacht de schijven vóór aanvang van het spel te hebben geteld.
 • Een schijf is in het spel zodra deze de streep bij de afzetbalk geheel voorbij is.
 • Is een schijf éénmaal in het spel dan mag deze door niemand meer aangeraakt worden. Uitzonderingen
  hierop zijn:
 • Een schijf die buiten de bak geraakt.
 • Een schijf die over de poortenbalk heen in een vak geraakt.
 • Een schijf die, anders dan door de poortenbalk, uit het vak geraakt en op welke manier dan ook:
 • terugkomt in hetzelfde vak,
 • terugkomt in één van de overige vakken,
 • op één van de wanden van het vak blijft rusten en geen contact heeft met de bodem van
  het vak of met een of meerdere schijven in het vak (zie de toelichting hieronder).
 • Een schijf niet van de speler die om de een of andere reden in de bak terechtkomt.
  In bovenstaande gevallen neemt de jury de schijf direct uit het spel.
  Toelichting punt 3.c
  de schijf is uit het vak en wordt dus direct weggenomen:
  de schijf is in het vak en wordt dus niet weggenomen:
 • Een schijf die terugkomend, de streep aan de achterkant van de afzetbalk geheel is gepasseerd.
  De speler moet deze schijf na toestemming van de jury uit de bak nemen en naast de bak aan de
  kant van het jurylid leggen, zodanig dat deze gescheiden is van de overige schijven die nog
  gespeeld moeten worden.
 • Een schijf is in het vak als deze onder de afzetbalk door, de voorkant van de poortenbalk geheel is
  gepasseerd. In twijfelgevallen dient de jury een recht afsluitlatje tegen de voorkant van de poortenbalk te
  schuiven, beweegt hierbij de schijf dan is deze niet in het vak.
 • De jury stapelt de schijven op stapels van 4 voor de eerste 4 in het vak zittende schijven. De volgende
  stapels op 3, zie figuur 3. De onderste schijf van de eerste stapel in alle 4 vakken wordt los van de
  achterwand geplaatst; max. 5 mm.

Puntentelling sjoelbak

 • De puntentelling dient als volgt te geschieden:
 • in elk vak 1 schijf = 20 punten,
 • in elk vak 2 schijven = 40 punten,
 • in elk vak 3 schijven = 60 punten, enz.
 • Bevinden zich buiten deze berekening nog meer schijven in een vak dan tellen deze schijven elk voor
  de punten van dat vak.
  Voorbeeld:
  In elk vak liggen 5 schijven en een extra schijf in vak 4.
  De telling is dan 100 + 4 = 104 punten.
  Maximaal haalbaar is dus 148 punten.
  Boven de maximale score van 148 punten kan nog een bonus van maximaal 8 punten worden behaald
  indien de speler de score van 148 punten behaald heeft in maximaal twee onderbeurten.
  Indien 148 in één onderbeurt is behaald krijgt de speler twee keer één schijf terug. Is de 148 behaald in
  twee onderbeurten, dan krijgt de speler één keer één schijf terug.
  De schijf wordt gespeeld waarna opnieuw wordt gestapeld. Indien de schijf twee keer terug moet
  worden gegeven, wordt diezelfde schijf nogmaals gespeeld. Alleen het resultaat van de gespeelde schijf
  in de eerste en, indien van toepassing, tweede keer telt. Het aantal behaalde bonuspunten wordt
  berekend volgens bovenstaande puntentelling, maximaal kan dus twee keer 4 bonuspunten worden
  behaald.
  De uiteindelijke score is de som van de behaalde punten en bonuspunten.
  Voorbeelden.
  1. Een speler heeft 148 punten gescoord in twee onderbeurten. Hij krijgt nu nog één schijf terug, welke hij
  in vak 2 werpt.
  De speler heeft nu 148 + 2 = 150 punten behaald.
  2. Een speler heeft 148 punten gescoord in één onderbeurt. Hij krijgt nu nog twee keer één schijf terug. De
  eerste keer werpt hij deze in vak 4, de tweede keer in vak 1. De speler heeft nu 148+4+1=153 punten
  gescoord.